Styrelse 2022

Delar av styrelsen vid årsmötet 2022

Ordförande
– Per Rosencrantz

 Vice ordförande
– Christina Huss
– Sofia Widegren

Ledamöter
Fredrik Wallner
Bo Fellström
Juras Stankievic
Derya Özgün
Richard Hellberg
Ulrika Ferell
Olav Solhuslokk
Madeleine Siösteen Thiel

Seniorrrådets ordf
– Madeleine Siösteen Thiel – m.thiel@hotmail.com

MUF:s representant i styrelsen
– August Mannertorn