Engagera dig i Engelbrektsmoderaterna!

Vi tror på människan. Varje person har unika styrkor och förmågor som ska uppmuntras, inte motarbetas. Samhällets roll är att skydda och stödja – inte att hindra och begränsa. Därför vill vi se en stark men begränsad stat. Ditt och mitt livsval ska inte dikteras vid en politikers skrivbord, det ska vi själva göra. Vi vill ge varje människa så stort inflytande som möjligt över sitt eget liv. Det tror vi gagnar både den enskilda människan men även samhället i stort.

Engelbrektsmoderaterna är en stor partiförening. Vi har idédebatter och diskussioner med bredd och djup. Oavsett om du ser dig själv som liberal eller konservativ finns det plats för dig hos oss.

I partiföreningen anordnar vi föreläsningar, utbildningstillfällen, studiebesök, ideologipub, fester mm. Bli medlem för att träffa, lära känna och diskutera med andra som delar dina intressen och åsikter.

Vill du också vara med och slå ett slag för ett friare och tryggare samhälle som medlem? Första året kostar det bara 100 kronor.

Bli medlem

Är du under 30 år och vill bli medlem i MUF? Klicka här!

Efter att du blivit medlem, ta gärna kontakt med Engelbrektsmoderaternas ordförande Per Rosencrantz så kan han berätta mer om hur du kan engagera dig! per.rosencrantz@gmail.com.