Moderata Seniorer i Engelbrekt

Alla äldre medlemmar i Engelbrektsmoderaternas förening är välkomna som medlemmar i nätverket Seniorrådet. Vi är även en del av nätverket Moderata Seniorer i Stockholm (MSS). Seniorrådet vill främja och tillvarata den kompetens och erfarenhet som de seniora moderata medlemmarna besitter. Vi har målet av ett mer aktivt deltagande i Engelbrektmoderaternas politiska verksamhet. Seniorrådet kommer även att verka för en ökad senior representation såväl inom moderaterna som i lokala demokratiskt valda församlingar.

Seniorrådet för dialog med moderarföreningens lokala politiker för att driva på i frågor som är särskilt angelägna för seniorer. Seniorrådets verksamhet planeras omfatta 1-2 aktiviteter per termin såsom studiebesök, cafeträffar och inbjudna talarträffar.

Seniorrådets medlemmar
Madeleine Siösteen Thiel, sammankallande, adj till styrelsen för Engelbrektsmoderaterna
Rolf Berndtson
Örjan Hultåker
Lennart Waldenström
Bo Fellström, Engelbrektsmoderaternas styrelserepresentant

Välkommen att framföra Dina idéer kring Seniorrådets verksamhet .

Kontakt
För frågor som rör Seniorrådets verksamhet är du välkommen kontakta Madeleine Siösteen Thiel via mail m.thiel@hotmail.com eller mobil 070-6810047.

Se gärna Moderata seniorer i Stockholms hemsida för mer information: