Seniorrådet

 

Om Seniorrådet
Seniorrådet är ett nätverk i Engelbrektsmoderaterna, som träffas regelbundet med syfte att dels diskutera angelägna äldrefrågor, dels informera om aktuella och intressanta samhällsfrågor och även ha roligt tillsammans. Det är viktigt att vi för ut information om vår moderata politik, vilken innebär att vi äldre bemöts med respekt och omfattas av den trygghet som samhället har att ge oss.

Styrelsen sammanträder ca 3 gånger per termin. Viktiga uppgifter för styrelsen är att planera för Seniorrådets olika aktiviteter och värva nya medlemmar.

Vi uppmanar våra medlemmar att vara aktiva och lyfta fram angelägna äldrefrågor, som vi kan föra vidare inom partiet. Hör gärna av Er med förslag och synpunkter på Seniorrådets verksamhet till Madeleine Siösteen Thiel via mail m.theil@gmail.com

.