Inbjudan till Pub Politique: Hederskulturen – utmaning för demokratin

Måndagen 5 februari kommer Petra Kyllerman (verksamhetsutvecklare för GAPF) och moderaternas riksdagsledamot Maria Stockhaus till Oscar Södras Pub Politique.

Måndagen 5 februari kommer Petra Kyllerman (verksamhetsutvecklare för GAPF) och moderaternas riksdagsledamot Maria Stockhaus till Oscar Södras Pub Politique. GAPF* är riksorganisationen mot hedersvåld och hjälper ungdomar som är utsatta för hederskultur och hedersvåld.

Det beräknas att runt 250 000 ungdomar i Sverige lever med hedersrelaterade begränsningar av sina liv. Hederskulturen medför i sin extremaste form att en släkt gemensamt fattar beslut att en ung kvinna ska dö pga t.ex. hennes val av partner Petra Kyllerman kommer att berätta hur hederskulturen fungerar i verkligheten i Sverige idag för att vi ska få en bättre förståelse.

Hon kommer också presentera några representativa fall av hederskultursdrabbade flickor som hon har träffat. Hederskulturen samverkar med att det finns parallella samhällsstrukturer i utsatta områden som är tydligt icke-demokratiska.

Maria Stockhaus kommer att berätta om det 17-punktsprogram som Moderaterna har antagit vid arbetsstämman i Örebro 2017.

Alla välkomna medlemmar som icke-medlemmar

Moderaterna Oscar Södra

Tid: Måndagen 5 februari 2018 17.15-18.15,
Plats: Hotell Mornington, Nybrogatan 53, konferensavdelningen
Titel: Hederskulturen – utmaning för demokratin