Detta vill vi

Ytterligare skattelättnader för pensionärer
Trygghetsboende – för äldre över 75 år där social gemenskap och aktiviteter utvecklas efter de boendes önskemål och behov
Införa en parboendegaranti. Staden ska erbjuda samboende för par där den ena personen blivit biståndsbedömd.
Fler geriatriker på vårdcentralerna
Stimulera lokala brottsförebyggande program för äldre.
Kosten och måltidsupplevelsen ska prioriteras högre i äldreomsorgen. Högre måltidskvalitet inom all äldreomsorg
Aktivitetsplatser för utomhusmotion i parkerna
Korttidsboende utomlands med möjlighet till medföljande
Detta har blivit bättre

Sänkt kommunal- och landstingsskatt i Stockholm
Dubbelt jobbskatteavdrag för den yrkesverksamme över 65 år
En halv miljard extra till äldrevården
Lägre arbetsgivaravgifter för personer över 65 år
Bostadstillägget har höjts till 5000 kronor och ytterligare förbättringar kommer
Vår politik innehåller förbättringar för de med lägst pensioner. Sänkningen gäller från 1 januari 2010
Garantipensionär född -37 eller tidigare, gift/sambo: sänkt skatt 5 334 kr
Garantipensionär född -37 eller tidigare, ensamstående: sänkt skatt 4 955 kr
Genom Vårdval Stockholm ges ökad tillgänglighet i sjukvården
Fler i vårt samhälle arbetar, vilket är grunden för att pensionärers marginaler ska förbättras. Därför kan Moderaterna leverera skattesänkningar och bättre vård till Sveriges äldre.

Några korta förklaringar till våra viljeyttringar:

Först av allt vill vi att politikerna i fortsättningen sätter upp ett Seniorperspektiv och låter detta finnas med vid alla diskussioner om människors villkor – jfr Genusperspektiv som idag känns helt ofrånkomligt vid beslutsfattande.

Fler skattelättnader för pensionärer – Detta har redan utlovats
Trygghetsboende är under uppbyggnad och Rio blir det första på Östermalm
Underlätta för parboende – Detta diskuteras redan inom Alliansen
Fler geriatriker på vårdcentralerna. Det råder brist på geriatriker i hela Stockholm och vi verkar för att de som finns ska komma till Östermalm.
Ökade resurser till polisinsatser – Många instanser behöver samarbeta för att motverka brott mot äldre. Vi arbetar för att polis, hemtjänst, banker, butiker m fl gemensamt ska skärpa uppmärksamheten på de kriminella som rör sig i vårt område och öka vaksamheten till gagn inte minst för seniorerna, som är en utsatt grupp
Högre måltidskvalitet inom all måltidsomsorg – Vårt mål är att valfriheten ska öka och att alla ska kunna få mat som lagas på plats
Aktivitetsplatser – Vi har planer på att ställa i ordning lugna platser med enkla redskap för lättare gymnastik/träning i Tessinparken och i Humlegården. Här ska man kunna öva upp rörlighet och balans.
Korttidsboende utomlands med möjlighet till medföljande. – Redan nu finns möjlighet att komma på rekreation till t ex Kanarieöarna. I vårt förslag vill vi ge möjlighet att ta med sig anhörig eller annat ressällskap som underlättar rehabilieringen.