Ny styrelse 2023

Stort tack för förtroendet! Engelbrektsmoderaterna har fått en ny styrelse efter årsmöte i februari.
Styrelse 2023
Ordförande: Per Rosencrantz – (omval)
Vice ordförande:
1:a vice ordförande Christina Huss (omval)
2:a vice ordförande: Sofia Widegren (omval)
Ledamöter:
Ulrica Ferell – (omval)
Bo Fellström – (omval)
Olav Solhuslokk Höse – (omval)
Richard Plym – (omval)
Derya Özgün – (omval)
Madeleine Siösteen Thiel – (omval)
Anna Cederschiöld Stuart – (nyval)
Stina Sörlin – (nyval)
MUF-representant:
Grete Paulmarken