För Dig som har åsikter om moderat politik – oavsett om Du vill klaga, kommentera, förändra eller bara reflektera. Nu har Du chansen! Vi öppnar åter Café Moderat och Pub Moderat – alla är välkomna!

Detta är mötesformer som vi prövade under hösten och som vi nu fortsätter med för att alla medlemmar och sympatisörer ska kunna komma till tals. Det gäller dels frukostmöten på Sture Konditoriet (hörnet Sturegatan/Karlavägen), dels pub-kvällar. Ingen föranmälan. Kom – och tag gärna med en granne eller arbetskamrat. Du hittar oss lätt eftersom vi har en skylt på bordet där det står Engelbrektsmoderaterna. Du betalar Din egen förtäring. Du träffar representanter för styrelsen och lokala politiker. Anteckna dag och tid och kom! Inför varje träff kommer vi att på hemsidan ge aktuell rubrik för mötet. Arrangeras i samarbete med Medborgarskolan.